VENI Energy Group is on a quest to greenify all energy production!

Publisert: 10.03.2021 av Tore Christian Lie  

One of the most crucial challenges facing mankind today is rising temperatures driven by human activity. We are consuming resources at an increasing pace, we are polluting through production processes, we are not engineering things to last, and we are replacing rather than repairing – and we are way too slow in switching from dirty to environmentally friendly energy. Energy production at large is a significant pollutant, and we need to increase the share of renewable energy and decrease fossil based energy production and consumption. And we need to do it now!

VENI Energy Group was a pioneer in Environmentally Friendly Energy! We introduced Certificates of Origin as standard from 2014. We could have offered our customers less expensive energy, and maybe sold greater volumes, had we not insisted on Green Energy. But we are on a quest. Only through consumers demanding environmentally friendly energy will we be able to increase its production share, and over time phase out black energy.

Here in the Nordics almost all energy production in non-fossil, and we perceive ourselves as mostly consuming clean energy. But that is not the way it works. Authorities in the Nordics and across Europe have developed a scheme with Certificates (or Guarantees) of Origin (GoOs). This means that all environmentally friendly energy production, and also other non-fossil energy production, are allocated GoOs. How many each production facility is allocated is a function of type of energy production and production capacity. The producers are allowed to sell their certificates at market prices. This gives an incentive to focus on, and develop, environmentally friendly energy production.

As more and more businesses insist on having a green profile, the demand for GoOs increases, and most GoOs from Nordic energy production are sold to buyers on the European continent.

This means that unless you buy GoOs with your energy, across the Nordics on average the electricity you buy is only 5.3 percent from renewable production! 46.5 percent is black energy (fossil based).

Thus far, VENI Energy Group has greenified more than 4.300.000.000 kWh of annual electricity consumption – across Norway, Sweden and Finland. Since VENI Energy Group entered Finland in 2018, more than 1.000.000.000 kWh annual electricity consumption has been greenified – mostly for private companies, but also some municipalities and other public entities. And we are convincing more and more companies and public entities to go green every year. The cost for each customer is a small share of the energy cost – but the change in energy production that it supports is huge!

The quest continues! VENI Energy Group promotes environmentally friendly energy!

Kjell Martin Grimeland
CEO
VENI Energy Group and Eneas

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ta vare på miljøet og slikt

Publisert: 21.02.2020 av Tore Christian Lie  

Vår bransje har stort fokus på grønn energi og opprinnelsesgarantier som igjen sikrer at vi forvalter jordens ressurser på en miljøvennlig måte. Vi verdsetter alle våre bedriftskunder høyt og spesielt de som tenker over sitt miljøansvar og benytter grønn energi.

Som Miljøfyrtårn er vi også opptatt av andre måter å ta vare på miljøet. Mange forbinder en slik sertifisering med miljøvennlig sortering av avfall.
Et Miljøfyrtårn er så mye mer enn det!
Sertifiseringen setter krav til selskapet og sikrer gode instrukser for oppfølging av ansatte, kunder og leverandører.
Miljøhensyn i form av energiproduksjon og avfall er viktig og fra et HR-hjerte så betyr det også veldig mye å ta vare på det psykiske arbeidsmiljøet.

Nøkkelbegreper for å sikre et godt psykosomatisk arbeidsmiljø er:

«Andre foran en selv»
«Spille andre gode»
«Lykkes gjennom andre»

Om man får ansatte til å jobbe i tråd med slike anerkjennende begreper så skaper man en sterk teamkultur og ikke minst store arbeidsmiljømessige gevinster for både ansatte og bedriften på lang sikt! Kjør på 🙂

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Internajonal teknologi blogg omtaler Eneas

Publisert: 20.12.2016 av Tore Christian Lie  

WideInfo.org er en online og daglig kilde til informasjon om omverden. I deres artikkel om voksende trender i energisektoren, trekker de frem Eneas’s forretningsmodell som kombinerer forutsigbarhet gjennom prisgarantier og ytelse gjennom sikringsstrategier som er tilpasset for at markedsforholdene endres. Her trekkes det frem hvordan besparelsene grunnet dette blir overlevert til kunder når markedspriser slipper og hvilke fordeler det gir. 

Les mer her:

https://wideinfo.org/emerging-trends-in-the-energy-sector/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Innføringen av «Elhub», hva er det og hvilken konsekvens har den for deg!

Publisert: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Kraftmarkedet som det fremstår i dag er komplisert for de fleste sluttbrukere. Man må forholde seg til både en eller flere netteiere samt en eller flere kraftleverandører, mens mange i realiteten føler nett og kraft er samme produkt. Aktørene har historisk vært trege og agerer i mange tilfeller som monopolister. Dette har NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) startet å gjøre noe med. Statnett har derfor fått i oppdrag å etablere et fellessystem for det norske kraftmarkedet som skal lette prosessene i markedet og gi nye og bedre produkter for sluttbrukerne.

Elhuben
Enkelt fortalt, skal Elhub samle inn målerdata for alle målere i hele Norge. Samtlige netteiere må forholde seg til at deres data skal leveres inn i denne sentrale databasen. Kraftleverandørene gis tilgang og dette vil således sikre en effektiv drift gjennom effektiv kommunikasjon. Elhub skal sikre en effektiv konkurranse og har en målsettingen om at leverandørene skal utnytte teknologien og igjennom den i høy grad drive diversifiseringen.
I nedenstående figur har Statnett laget en skisse som viser forskjellen i informasjonsutveksling mellom dagens kraftmarked og et marked hvor Elhub er innført. Som man ser, så fjernes meldingsutvekslingen mellom nett- og kraftselskap. Alt ligger i Elhub og den enkelte aktør kan selv hente data når det trengs.

Informasjonsutveksling: Dagens kraftmarked vs Et marked med Elhub

Eneas - bloggbilde Elhub

Kilde: Elhub.no

Fordeler?
Det forventes at Elhub vil gi en rekke fordeler. Noen av de viktigste vil være:

• Den aller første og kanskje største endringen vil være at alle kraftleverandører plikter å fakturere nett og kraft på samme faktura. Effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet vil i tillegg gi høyere presisjon på faktureringen. Tidligere var det et krav fra NVE om at netteier ikke kunne fakturere kraft på samme faktura som nett. Dette for å sikre en effektiv konkurranse i markedet. Elhub fjerner dette elementer ved å la kraftleverandør fakturere begge deler.

• Netteierne får mindre å holde orden på og det bør således forventes at de blir mer effektive. Dette bør komme frem ifa. lavere tariffer og/eller bedring av linjene. Elhub vil utføre et sett av oppgaver som nettselskapene gjør i dag og det forventes at denne stordriftsfordelen vil gi store kostnadsbesparelser.

• Dine forbruksdata vil bli tilgjengeliggjort for deg, noe som vil gjøre det mulig å drive f.eks. effektiv energistyring eller utnyttelse av en rekke nye tjenester som baserer seg på et forbruksmønster. Det forventes at introduksjonen av Elhub raskt vil utløse et skred av nye nyttige produkter og tjenester.

Bakgrunnen for Elhub prosjektet er NVE sitt vedtak fra 2011 om at alle sluttkunder skal få installert AMS –måler, såkalt smarte strømmålere innen 2019. Elhub prosjektet ble således initiert i 2013 og det forventes å være ferdig implementert til januar 2017. Markedet har store forventninger til at dette vil være første steg til å revolusjonere markedet og målsettingen er at Elhub og AMS skal gi en enklere hverdag for både nett- og kraftleverandør så vel som for landets sluttbrukere.

Kilder:

http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Employer branding

Publisert: 11.12.2015 av Tore Christian Lie  

Hva er Employer Branding?

Det har vært skrevet mye om Employer Branding de siste årene der bedrifter konkurrerer om å tiltrekke seg kandidater og beholde ansatte. Ofte er det de største selskapene med kjente navn og merkevarer som lettest får oppmerksomhet fra søkere i markedet.

• Definisjon av Employer Branding fra Store Norske Leksikon.
(eng., arbeidsgiver-merkevarebygging) er en fellesbetegnelse på de aktiviteter et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Dette gjelder både overfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere. Sterk employer branding gir bedriften et godt rykte, eller omdømme, og hjelper selskapet til å konkurrere om den mest attraktive arbeidskraften, samtidig som det skaper lojalitet blant egne ansatte og bidrar til lavere turn-over (gjennomtrekk).

Hvordan brukes oftest Employer Branding?

Store selskaper har som regel muskler til å annonsere bredt og tilby de beste «pakkene» bestående av gode lønninger, bonuser, kursing og utvikling.

I 2015 har spesielt oljebransjen og deres underleverandører opplevd nedgangstider og det er mange ansatte som har mistet jobbene sine. I slike svingninger er det vanskelig å fremheve Employer Branding ut i fra de nevnte kriteriene. Når da premissgiveren for «de beste pakkene» må vise moderasjon, så vil nok dette også påvirke andre bransjer fremover.

Hvorfor skal noen velge å jobbe i din bedrift?

Søkere og ansatte har en økende interesse for at arbeidsgiveren er miljøbevisste overfor markedet gjennom sine produkter og tjenester, men det er også en annen del av miljøbegrepet som er svært viktig, nemlig arbeidsmiljøet. Det vil si kulturen i bedriften, «slik er vi» eller «slik gjør vi det her».

Et godt arbeidsmiljø er en indre motivasjon for medarbeidere og alle ansatte i bedriften er ansvarlige for utviklingen av miljøet. Mange velger å starte eller fortsette i en bedrift på grunn av arbeidsmiljøet og kollegaene. Utenom all annonsert «Employer Branding» er «jungeltelegrafen» en sterk og pålitelig bidragsyter for at noen vil velge å jobbe i din bedrift.

En positiv endring av et miljø og en kultur krever tydelig lederskap der man ser og anerkjenner sine medarbeidere. Her handler det ikke bare om å skryte av sine medarbeidere, men også kunne coache ansatte på rutiner som må forbedres. Hvordan man kommuniserer er nøkkelen! Si positive ting om medarbeidere i plenum og ta heller korrigeringer og veiledning i en til en samtaler.

Bedrifter må fremover også være interesserte i sine ansatte og tilby noe mer enn arbeidshverdagen. Det er ikke alle ansatte som har tid til aktiviteter utover sine arbeidsoppgaver og arbeidstiden, så her må man være kreativ innenfor sosialt samhold og jobbe gjennom flere kanaler. Eksempler på dette kan være å ha tid til å stoppe opp i hverdagen, handlingsfrihet, treningsgrupper, allmøter og åpen kommunikasjon for å skape eierskap blant alle. «Det enkle er ofte det beste!»

Fremtiden stiller store krav til bedrifter som skal sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og samtidig styrke employer branding. Det er lett å lede i medvind, men igjen så styrkes også samhold i motvind der man må vise tydelig lederskap og pålitelighet.

Moderasjon gir utfordringer og det er i slike tider man må huske å se og anerkjenne sine medarbeidere.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Momsrevisjon

Publisert: 29.10.2015 av Kjell Anders Pedersen  

Fradragsfører bedriften din rettmessig moms?

Eneas Revisjon har gjennom 10 år bistått bedrifter med fradragsføring av moms. Våre tjenester inkluderer både innenlands-  og utenlandsmoms. Erfaringen vår gjennom disse årene viser at mange norske bedrifter har store utestående momsbeløp, som enkelt kan hentes tilbake ved hjelp av Eneas sine momstjenester. Kundemassen for momsrevisjon strekker seg fra mellomstore til store norske bedrifter. Vi har i all hovedsak store og velkjente norske bedrifter i våre kundelister.

Moms på tjenestereiser

Eneas Revisjon har fokus innen områder der vi erfarer at bedrifter utfører mangelfull fradragsføring av moms. Noen slike eksempler innenlands er:

  • Moms på tjenestereiser
  • Moms på elektronisk kommunikasjon
  • Andre tilstøtende og relevante områder.

Vi erfarer til stadighet store norske bedrifter som ikke fradragsfører moms for sine tjenestereiser eller hjemmekontor kostnader. Eneas Revisjon har både kompetanse og riktige systemer til å rette dette for kunden. Foreldelsesfrister i Norge tillater oss å korrigere momsfradrag 3 år tilbake i tid. Det er derfor store penger og hente for større bedrifter som setter fokus på dette.

Kostnader i utlandet

Har bedriften din reiseaktivitet til utlandet? Eller har dere andre utenlandske kostnader i sammenheng med driften deres? Eneas Revisjon kan bistå med å hente tilbake moms også her. EU har et system for momsrefusjon på tvers av landegrenser som Norge er tilknyttet via EØS. Dette medfører at bedriften din kan få refundert moms på utenlandske vare- og tjenestekjøp etter bestemte regler innen hvert enkelt land.

Ingen økonomisk risiko

Eneas Revisjon jobber etter honorarmodellen “no cure – no pay”. Vårt honorar for oppdraget beregnes etter en prosentvis andel av den faktiske momsrefusjonen kunden får utbetalt. Det er med andre ord ingen økonomisk risiko for kunden å tegne avtale med Eneas Revisjon.

Ønsker du en momsrevisjon uten økonomisk risiko for din bedrift ?

Vennligst ta kontakt med Kjell Anders Pedersen, 454 57 222, kjell.anders.pedersen@eneas.no

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas ePortal: Full oversikt over energibruk pr. time i fellesområder og leietakerarealer

Publisert: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

Eneas nettjeneste «fellesmåling» er skreddersydd for kjøpesentre og andre næringsbygg med flere leietakere. Vårt system er lagt opp slik at du som forvalter skal få en god oversikt over energibruken i hele bygget du drifter i en ePortal.

Korrekte målerverdier

Vi bruker automatisk avleste timesmålere som installeres hos alle leietakere og i fellesarealer, og har systemer som løpende leser av og kontrollerer disse verdiene.  I tillegg til å måle og kontrollere spesifikt forbruk pr. leietaker eller fellesområde, kontrollerer vi også at det målte forbruket på netteiers hovedmåler stemmer med summen av alle undermålere.

Tilgang til data

Alle målerverdier som samles inn gjøres tilgjengelig for deg som forvalter via ePortalen. ePortalen er designet for raskt og enkelt gi en oversikt over alle strømmålere og strømforbruk i bygget. Via Eneas nettsider kan du logge deg inn i ePortalen når du har behov for det.

ePortalen Eneas

Oversikt over målere og leietakere/abonnenter

I ePortalen ser du samtlige strømmålere i byggene du forvalter; inkl. målernummer, målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.

Hver leietaker har oversikt over eget forbruk

Hver abonnent kan logge seg inn på sin side for å se eget forbruk og sammenligne dette med tidligere perioder.

Gruppering av forbruk

Forbruket kan med et «klikk» grupperes på «forvalter», «leietaker» og «ledige lokaler» slik at det er raskt og enkelt å følge utviklingen.

Effekttopper

I ePortalen er det enkelt å identifisere effekttopp i perioden. Søylene som viser målerverdier er gjort interaktive slik at du kan klikke deg videre på den søylen du ønsker å studere nærmere til du kommer ned på timenivå. Effekttoppen i perioden er markert med en rød prikk slik at du raskt kan identifisere på hvilket tidspunkt denne inntraff .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Elsertifikatordningen har gjort Sverige til den største vindkraftprodusenten i Skandinavia

Publisert: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Den Svensk-Norske ordningen med elsertifikater har sendt Sverige forbi danskene som den største vindkraftprodusenten i Skandinavia. I 2015 må det kjøpes elsertifikater tilsvarende 8,8% (14,3% se) av det man forbruker av elektrisitet. Til neste år øker denne kvoten til 10,8% (14,4% se).

Ordningen har som mål å sikre om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Per 1.jul 2015 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 12,5 TWh. Av dette er 10,4 TWh bygget i Sverige og 2,1 TWh i Norge i henhold til tall fra NVE og Energimyndigheten.

På grunn av forskjellene i rammebetingelsene i Norge og Sverige, blir altså størstedelen av midlene fra sertifikatordningen investert i Sverige. Den svenske vindkraftproduksjonen har vært større enn i Danmark hver måned fra juni 2014 til og med juli 2015, rapporterer Sysla Grønn på bakgrunn av tall de har hentet fra SCB.

Avtalen som er inngått påfører forbrukerne plikt til å kjøpe sertifikater frem til 2035. Kvoteplikten er på sitt høyeste i 2020 hvor det må kjøpes for 18,3% (19,5% i se) av det underliggende forbruket.

Meningene om den svensk-norske elsertifikatsordningen er delte, men så lenge den består vil handelen med disse være en obligatorisk lovpålagt del av krafthandelen. For Eneas Services er dette ett av elementene som følges opp og løses på vegne av kundene i samkjøpsporteføljene. Oversikt og kontroll av dette markedet vil være spesielt viktig gjennom de neste årene ettersom kvoteplikten stiger slik at elsertifikatene vil utgjøre en større andel av strømkostnadene.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas Energirevisjon opplever at stadig flere kunder vil ha faste kontroller

Publisert: 09.09.2015 av Yvonne Lundqvist  

Energirevisjon har med årene blitt mer og mer interessant både for strømkrevende bedrifter som for mindre forbrukere. Eneas energirevisjon opplever i mye større grad nå enn tidligere at kundene kommer tilbake og vil benytte seg av vår kompetanse og erfarenhet. Vi har hatt mange interessante oppdrag opp gjennom årene hos bedrifter som har fått hjelp. Kunder har opplevd at vår kontroll har gitt betydelig lavere strømkostnader, samt en trygghet i å vite at man betaler rett pris.

Strøm kan være en stor kostnad for en bedrift og det er derfor viktig å vite at man ikke kaster penger ut av vinduet, men betaler rett pris til sin strømleverandør. For en del avgifter er det kundens eget ansvar å kontrollere at man betaler riktig, og man kan derfor ikke klandre strømleverandørene for eventuelle feil som oppstår.

Avhengig av ulike faktorer både hos leverandør og forbrukere er vår erfaring er at feil kan oppstå plutselig uten at kundene er oppmerksomme på det.

Det blir mer og mer vanlig at kundene kontakter oss for ny energirevisjon ca. hvert tredje år. På den måten slipper de å benytte egen tid og ressurser på oppgaver som vi kan utføre på en bedre måte. Bedriften kan dermed fokusere på det de gjør best.

Vår kundekrets øker for hvert år og det gjør også vår kompetanse. Vi kan klart og tydelig se at tjenesten energirevisjon blir mer og mer attraktiv for bedrifter i Sverige og Norge.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail