Eneas tilbyr energiadministrasjon til eiendomsforvaltere

Publisert: 05.05.2015 av Anniken Fosse  

Enkelt og lønnsomt å overlate energiadministrasjon til Eneas

Ved å sette ut energiadministrasjon til en profesjonell aktør kan eiendomsforvaltere spare tid og penger. Eneas har gjennom mange år hjulpet forvaltere med administrasjon og håndtering av energiforbruk. Vi ivaretar hele prosessen fra etablering av målerstruktur til innsamling av verdier, avregning og fakturering av energiforbruk. Vi kan også fordele og fakturere kostnader knyttet til fjernvarme, fjernkjøling etc.

Forvalter kan velge å outsource hele eller deler av prosessen.

Alle typer næringseiendom

Eneas leverer løsninger for alle typer eiendommer og legger vekt på å tilby løsninger som svarer til hver enkeltes behov. Kjøpesentre og kontorbygg med mange leietakere er vår største kundegruppe. Eneas har kunder over hele landet og det er i dag mange store forvaltere som benytter energiadministrasjon fra Eneas.

Hvorfor Eneas?

Du kan trygt overlate oppgaver knyttet til energihåndtering til Eneas. Vi vil sørge for at energiforbruket blir korrekt målt, avregnet og fordelt på leietakere i bygget. Dette er vår kjernekompetanse og vi har systemene som skal til for å drifte dette profesjonelt og effektivt. Eneas kundeservice bistår leietakere med svar på spørsmål knyttet til forbruk, faktura etc. slik at du som forvalter kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

Energieffektiv eiendomsdrift og rapportering av forbruk

Alle timesverdier fra Eneas målere kan overføres automatisk til ditt Energi Oppfølging System (EOS). EOS er det viktigste verktøyet for å utnytte energikildene på mest mulig effektiv måte.

Du vil også få tilgang til Eneas sin ePortal der kan du se strømforbruket i kWh pr. måler; eller gruppert som forvalter, ledige arealer og leietakere. Verdiene som vises i ePortalen = fakturagrunnlag. I ePortalen kan du enkelt identifisere effekttopper i perioden. Her kan du enkelt ta ut tabeller og grafer for rapportering.

Ønsker du hjelp

Ta kontakt på salg@eneas.no eller tlf. 32 24 26 80 eller direkte på mobil: 41 28 02 89.

Eneas vil finne en løsning som dekker ditt behov.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail