Ta vare på miljøet og slikt

Publisert: 21.02.2020 av Tore Christian Lie  

Vår bransje har stort fokus på grønn energi og opprinnelsesgarantier som igjen sikrer at vi forvalter jordens ressurser på en miljøvennlig måte. Vi verdsetter alle våre bedriftskunder høyt og spesielt de som tenker over sitt miljøansvar og benytter grønn energi.

Som Miljøfyrtårn er vi også opptatt av andre måter å ta vare på miljøet. Mange forbinder en slik sertifisering med miljøvennlig sortering av avfall.
Et Miljøfyrtårn er så mye mer enn det!
Sertifiseringen setter krav til selskapet og sikrer gode instrukser for oppfølging av ansatte, kunder og leverandører.
Miljøhensyn i form av energiproduksjon og avfall er viktig og fra et HR-hjerte så betyr det også veldig mye å ta vare på det psykiske arbeidsmiljøet.

Nøkkelbegreper for å sikre et godt psykosomatisk arbeidsmiljø er:

«Andre foran en selv»
«Spille andre gode»
«Lykkes gjennom andre»

Om man får ansatte til å jobbe i tråd med slike anerkjennende begreper så skaper man en sterk teamkultur og ikke minst store arbeidsmiljømessige gevinster for både ansatte og bedriften på lang sikt! Kjør på 🙂

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Internajonal teknologi blogg omtaler Eneas

Publisert: 20.12.2016 av Tore Christian Lie  

WideInfo.org er en online og daglig kilde til informasjon om omverden. I deres artikkel om voksende trender i energisektoren, trekker de frem Eneas’s forretningsmodell som kombinerer forutsigbarhet gjennom prisgarantier og ytelse gjennom sikringsstrategier som er tilpasset for at markedsforholdene endres. Her trekkes det frem hvordan besparelsene grunnet dette blir overlevert til kunder når markedspriser slipper og hvilke fordeler det gir. 

Les mer her:

https://wideinfo.org/emerging-trends-in-the-energy-sector/

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Employer branding

Publisert: 11.12.2015 av Tore Christian Lie  

Hva er Employer Branding?

Det har vært skrevet mye om Employer Branding de siste årene der bedrifter konkurrerer om å tiltrekke seg kandidater og beholde ansatte. Ofte er det de største selskapene med kjente navn og merkevarer som lettest får oppmerksomhet fra søkere i markedet.

• Definisjon av Employer Branding fra Store Norske Leksikon.
(eng., arbeidsgiver-merkevarebygging) er en fellesbetegnelse på de aktiviteter et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Dette gjelder både overfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere. Sterk employer branding gir bedriften et godt rykte, eller omdømme, og hjelper selskapet til å konkurrere om den mest attraktive arbeidskraften, samtidig som det skaper lojalitet blant egne ansatte og bidrar til lavere turn-over (gjennomtrekk).

Hvordan brukes oftest Employer Branding?

Store selskaper har som regel muskler til å annonsere bredt og tilby de beste «pakkene» bestående av gode lønninger, bonuser, kursing og utvikling.

I 2015 har spesielt oljebransjen og deres underleverandører opplevd nedgangstider og det er mange ansatte som har mistet jobbene sine. I slike svingninger er det vanskelig å fremheve Employer Branding ut i fra de nevnte kriteriene. Når da premissgiveren for «de beste pakkene» må vise moderasjon, så vil nok dette også påvirke andre bransjer fremover.

Hvorfor skal noen velge å jobbe i din bedrift?

Søkere og ansatte har en økende interesse for at arbeidsgiveren er miljøbevisste overfor markedet gjennom sine produkter og tjenester, men det er også en annen del av miljøbegrepet som er svært viktig, nemlig arbeidsmiljøet. Det vil si kulturen i bedriften, «slik er vi» eller «slik gjør vi det her».

Et godt arbeidsmiljø er en indre motivasjon for medarbeidere og alle ansatte i bedriften er ansvarlige for utviklingen av miljøet. Mange velger å starte eller fortsette i en bedrift på grunn av arbeidsmiljøet og kollegaene. Utenom all annonsert «Employer Branding» er «jungeltelegrafen» en sterk og pålitelig bidragsyter for at noen vil velge å jobbe i din bedrift.

En positiv endring av et miljø og en kultur krever tydelig lederskap der man ser og anerkjenner sine medarbeidere. Her handler det ikke bare om å skryte av sine medarbeidere, men også kunne coache ansatte på rutiner som må forbedres. Hvordan man kommuniserer er nøkkelen! Si positive ting om medarbeidere i plenum og ta heller korrigeringer og veiledning i en til en samtaler.

Bedrifter må fremover også være interesserte i sine ansatte og tilby noe mer enn arbeidshverdagen. Det er ikke alle ansatte som har tid til aktiviteter utover sine arbeidsoppgaver og arbeidstiden, så her må man være kreativ innenfor sosialt samhold og jobbe gjennom flere kanaler. Eksempler på dette kan være å ha tid til å stoppe opp i hverdagen, handlingsfrihet, treningsgrupper, allmøter og åpen kommunikasjon for å skape eierskap blant alle. «Det enkle er ofte det beste!»

Fremtiden stiller store krav til bedrifter som skal sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og samtidig styrke employer branding. Det er lett å lede i medvind, men igjen så styrkes også samhold i motvind der man må vise tydelig lederskap og pålitelighet.

Moderasjon gir utfordringer og det er i slike tider man må huske å se og anerkjenne sine medarbeidere.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Elsertifikatordningen har gjort Sverige til den største vindkraftprodusenten i Skandinavia

Publisert: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Den Svensk-Norske ordningen med elsertifikater har sendt Sverige forbi danskene som den største vindkraftprodusenten i Skandinavia. I 2015 må det kjøpes elsertifikater tilsvarende 8,8% (14,3% se) av det man forbruker av elektrisitet. Til neste år øker denne kvoten til 10,8% (14,4% se).

Ordningen har som mål å sikre om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Per 1.jul 2015 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 12,5 TWh. Av dette er 10,4 TWh bygget i Sverige og 2,1 TWh i Norge i henhold til tall fra NVE og Energimyndigheten.

På grunn av forskjellene i rammebetingelsene i Norge og Sverige, blir altså størstedelen av midlene fra sertifikatordningen investert i Sverige. Den svenske vindkraftproduksjonen har vært større enn i Danmark hver måned fra juni 2014 til og med juli 2015, rapporterer Sysla Grønn på bakgrunn av tall de har hentet fra SCB.

Avtalen som er inngått påfører forbrukerne plikt til å kjøpe sertifikater frem til 2035. Kvoteplikten er på sitt høyeste i 2020 hvor det må kjøpes for 18,3% (19,5% i se) av det underliggende forbruket.

Meningene om den svensk-norske elsertifikatsordningen er delte, men så lenge den består vil handelen med disse være en obligatorisk lovpålagt del av krafthandelen. For Eneas Services er dette ett av elementene som følges opp og løses på vegne av kundene i samkjøpsporteføljene. Oversikt og kontroll av dette markedet vil være spesielt viktig gjennom de neste årene ettersom kvoteplikten stiger slik at elsertifikatene vil utgjøre en større andel av strømkostnadene.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail