Innføringen av «Elhub», hva er det og hvilken konsekvens har den for deg!

Publisert: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Kraftmarkedet som det fremstår i dag er komplisert for de fleste sluttbrukere. Man må forholde seg til både en eller flere netteiere samt en eller flere kraftleverandører, mens mange i realiteten føler nett og kraft er samme produkt. Aktørene har historisk vært trege og agerer i mange tilfeller som monopolister. Dette har NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) startet å gjøre noe med. Statnett har derfor fått i oppdrag å etablere et fellessystem for det norske kraftmarkedet som skal lette prosessene i markedet og gi nye og bedre produkter for sluttbrukerne.

Elhuben
Enkelt fortalt, skal Elhub samle inn målerdata for alle målere i hele Norge. Samtlige netteiere må forholde seg til at deres data skal leveres inn i denne sentrale databasen. Kraftleverandørene gis tilgang og dette vil således sikre en effektiv drift gjennom effektiv kommunikasjon. Elhub skal sikre en effektiv konkurranse og har en målsettingen om at leverandørene skal utnytte teknologien og igjennom den i høy grad drive diversifiseringen.
I nedenstående figur har Statnett laget en skisse som viser forskjellen i informasjonsutveksling mellom dagens kraftmarked og et marked hvor Elhub er innført. Som man ser, så fjernes meldingsutvekslingen mellom nett- og kraftselskap. Alt ligger i Elhub og den enkelte aktør kan selv hente data når det trengs.

Informasjonsutveksling: Dagens kraftmarked vs Et marked med Elhub

Eneas - bloggbilde Elhub

Kilde: Elhub.no

Fordeler?
Det forventes at Elhub vil gi en rekke fordeler. Noen av de viktigste vil være:

• Den aller første og kanskje største endringen vil være at alle kraftleverandører plikter å fakturere nett og kraft på samme faktura. Effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet vil i tillegg gi høyere presisjon på faktureringen. Tidligere var det et krav fra NVE om at netteier ikke kunne fakturere kraft på samme faktura som nett. Dette for å sikre en effektiv konkurranse i markedet. Elhub fjerner dette elementer ved å la kraftleverandør fakturere begge deler.

• Netteierne får mindre å holde orden på og det bør således forventes at de blir mer effektive. Dette bør komme frem ifa. lavere tariffer og/eller bedring av linjene. Elhub vil utføre et sett av oppgaver som nettselskapene gjør i dag og det forventes at denne stordriftsfordelen vil gi store kostnadsbesparelser.

• Dine forbruksdata vil bli tilgjengeliggjort for deg, noe som vil gjøre det mulig å drive f.eks. effektiv energistyring eller utnyttelse av en rekke nye tjenester som baserer seg på et forbruksmønster. Det forventes at introduksjonen av Elhub raskt vil utløse et skred av nye nyttige produkter og tjenester.

Bakgrunnen for Elhub prosjektet er NVE sitt vedtak fra 2011 om at alle sluttkunder skal få installert AMS –måler, såkalt smarte strømmålere innen 2019. Elhub prosjektet ble således initiert i 2013 og det forventes å være ferdig implementert til januar 2017. Markedet har store forventninger til at dette vil være første steg til å revolusjonere markedet og målsettingen er at Elhub og AMS skal gi en enklere hverdag for både nett- og kraftleverandør så vel som for landets sluttbrukere.

Kilder:

http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail