Elsertifikatordningen har gjort Sverige til den største vindkraftprodusenten i Skandinavia

Publisert: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Den Svensk-Norske ordningen med elsertifikater har sendt Sverige forbi danskene som den største vindkraftprodusenten i Skandinavia. I 2015 må det kjøpes elsertifikater tilsvarende 8,8% (14,3% se) av det man forbruker av elektrisitet. Til neste år øker denne kvoten til 10,8% (14,4% se).

Ordningen har som mål å sikre om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Per 1.jul 2015 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 12,5 TWh. Av dette er 10,4 TWh bygget i Sverige og 2,1 TWh i Norge i henhold til tall fra NVE og Energimyndigheten.

På grunn av forskjellene i rammebetingelsene i Norge og Sverige, blir altså størstedelen av midlene fra sertifikatordningen investert i Sverige. Den svenske vindkraftproduksjonen har vært større enn i Danmark hver måned fra juni 2014 til og med juli 2015, rapporterer Sysla Grønn på bakgrunn av tall de har hentet fra SCB.

Avtalen som er inngått påfører forbrukerne plikt til å kjøpe sertifikater frem til 2035. Kvoteplikten er på sitt høyeste i 2020 hvor det må kjøpes for 18,3% (19,5% i se) av det underliggende forbruket.

Meningene om den svensk-norske elsertifikatsordningen er delte, men så lenge den består vil handelen med disse være en obligatorisk lovpålagt del av krafthandelen. For Eneas Services er dette ett av elementene som følges opp og løses på vegne av kundene i samkjøpsporteføljene. Oversikt og kontroll av dette markedet vil være spesielt viktig gjennom de neste årene ettersom kvoteplikten stiger slik at elsertifikatene vil utgjøre en større andel av strømkostnadene.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas Energirevisjon opplever at stadig flere kunder vil ha faste kontroller

Publisert: 09.09.2015 av Yvonne Lundqvist  

Energirevisjon har med årene blitt mer og mer interessant både for strømkrevende bedrifter som for mindre forbrukere. Eneas energirevisjon opplever i mye større grad nå enn tidligere at kundene kommer tilbake og vil benytte seg av vår kompetanse og erfarenhet. Vi har hatt mange interessante oppdrag opp gjennom årene hos bedrifter som har fått hjelp. Kunder har opplevd at vår kontroll har gitt betydelig lavere strømkostnader, samt en trygghet i å vite at man betaler rett pris.

Strøm kan være en stor kostnad for en bedrift og det er derfor viktig å vite at man ikke kaster penger ut av vinduet, men betaler rett pris til sin strømleverandør. For en del avgifter er det kundens eget ansvar å kontrollere at man betaler riktig, og man kan derfor ikke klandre strømleverandørene for eventuelle feil som oppstår.

Avhengig av ulike faktorer både hos leverandør og forbrukere er vår erfaring er at feil kan oppstå plutselig uten at kundene er oppmerksomme på det.

Det blir mer og mer vanlig at kundene kontakter oss for ny energirevisjon ca. hvert tredje år. På den måten slipper de å benytte egen tid og ressurser på oppgaver som vi kan utføre på en bedre måte. Bedriften kan dermed fokusere på det de gjør best.

Vår kundekrets øker for hvert år og det gjør også vår kompetanse. Vi kan klart og tydelig se at tjenesten energirevisjon blir mer og mer attraktiv for bedrifter i Sverige og Norge.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail