Employer branding

Publisert: 11.12.2015 av Tore Christian Lie  

Hva er Employer Branding?

Det har vært skrevet mye om Employer Branding de siste årene der bedrifter konkurrerer om å tiltrekke seg kandidater og beholde ansatte. Ofte er det de største selskapene med kjente navn og merkevarer som lettest får oppmerksomhet fra søkere i markedet.

• Definisjon av Employer Branding fra Store Norske Leksikon.
(eng., arbeidsgiver-merkevarebygging) er en fellesbetegnelse på de aktiviteter et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Dette gjelder både overfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere. Sterk employer branding gir bedriften et godt rykte, eller omdømme, og hjelper selskapet til å konkurrere om den mest attraktive arbeidskraften, samtidig som det skaper lojalitet blant egne ansatte og bidrar til lavere turn-over (gjennomtrekk).

Hvordan brukes oftest Employer Branding?

Store selskaper har som regel muskler til å annonsere bredt og tilby de beste «pakkene» bestående av gode lønninger, bonuser, kursing og utvikling.

I 2015 har spesielt oljebransjen og deres underleverandører opplevd nedgangstider og det er mange ansatte som har mistet jobbene sine. I slike svingninger er det vanskelig å fremheve Employer Branding ut i fra de nevnte kriteriene. Når da premissgiveren for «de beste pakkene» må vise moderasjon, så vil nok dette også påvirke andre bransjer fremover.

Hvorfor skal noen velge å jobbe i din bedrift?

Søkere og ansatte har en økende interesse for at arbeidsgiveren er miljøbevisste overfor markedet gjennom sine produkter og tjenester, men det er også en annen del av miljøbegrepet som er svært viktig, nemlig arbeidsmiljøet. Det vil si kulturen i bedriften, «slik er vi» eller «slik gjør vi det her».

Et godt arbeidsmiljø er en indre motivasjon for medarbeidere og alle ansatte i bedriften er ansvarlige for utviklingen av miljøet. Mange velger å starte eller fortsette i en bedrift på grunn av arbeidsmiljøet og kollegaene. Utenom all annonsert «Employer Branding» er «jungeltelegrafen» en sterk og pålitelig bidragsyter for at noen vil velge å jobbe i din bedrift.

En positiv endring av et miljø og en kultur krever tydelig lederskap der man ser og anerkjenner sine medarbeidere. Her handler det ikke bare om å skryte av sine medarbeidere, men også kunne coache ansatte på rutiner som må forbedres. Hvordan man kommuniserer er nøkkelen! Si positive ting om medarbeidere i plenum og ta heller korrigeringer og veiledning i en til en samtaler.

Bedrifter må fremover også være interesserte i sine ansatte og tilby noe mer enn arbeidshverdagen. Det er ikke alle ansatte som har tid til aktiviteter utover sine arbeidsoppgaver og arbeidstiden, så her må man være kreativ innenfor sosialt samhold og jobbe gjennom flere kanaler. Eksempler på dette kan være å ha tid til å stoppe opp i hverdagen, handlingsfrihet, treningsgrupper, allmøter og åpen kommunikasjon for å skape eierskap blant alle. «Det enkle er ofte det beste!»

Fremtiden stiller store krav til bedrifter som skal sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og samtidig styrke employer branding. Det er lett å lede i medvind, men igjen så styrkes også samhold i motvind der man må vise tydelig lederskap og pålitelighet.

Moderasjon gir utfordringer og det er i slike tider man må huske å se og anerkjenne sine medarbeidere.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail