Eneas ePortal: Full oversikt over energibruk pr. time i fellesområder og leietakerarealer

Publisert: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

Eneas nettjeneste «fellesmåling» er skreddersydd for kjøpesentre og andre næringsbygg med flere leietakere. Vårt system er lagt opp slik at du som forvalter skal få en god oversikt over energibruken i hele bygget du drifter i en ePortal.

Korrekte målerverdier

Vi bruker automatisk avleste timesmålere som installeres hos alle leietakere og i fellesarealer, og har systemer som løpende leser av og kontrollerer disse verdiene.  I tillegg til å måle og kontrollere spesifikt forbruk pr. leietaker eller fellesområde, kontrollerer vi også at det målte forbruket på netteiers hovedmåler stemmer med summen av alle undermålere.

Tilgang til data

Alle målerverdier som samles inn gjøres tilgjengelig for deg som forvalter via ePortalen. ePortalen er designet for raskt og enkelt gi en oversikt over alle strømmålere og strømforbruk i bygget. Via Eneas nettsider kan du logge deg inn i ePortalen når du har behov for det.

ePortalen Eneas

Oversikt over målere og leietakere/abonnenter

I ePortalen ser du samtlige strømmålere i byggene du forvalter; inkl. målernummer, målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.

Hver leietaker har oversikt over eget forbruk

Hver abonnent kan logge seg inn på sin side for å se eget forbruk og sammenligne dette med tidligere perioder.

Gruppering av forbruk

Forbruket kan med et «klikk» grupperes på «forvalter», «leietaker» og «ledige lokaler» slik at det er raskt og enkelt å følge utviklingen.

Effekttopper

I ePortalen er det enkelt å identifisere effekttopp i perioden. Søylene som viser målerverdier er gjort interaktive slik at du kan klikke deg videre på den søylen du ønsker å studere nærmere til du kommer ned på timenivå. Effekttoppen i perioden er markert med en rød prikk slik at du raskt kan identifisere på hvilket tidspunkt denne inntraff .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Til deg som forvalter kjøpesenter eller næringsbygg med mange leietakere

Publisert: 28.07.2015 av Anniken Fosse  
  • Vet du at du kan overlate all energiadministrasjon til Eneas uten at det koster deg en krone?
  • Vet du at Eneas oppgraderer målerstruktur, installerer automatiske avleste målere og bidrar til økt verdi på eiendommen uten kostnad for deg?
  • Vet du at Eneas’ målesystem gir deg et eksakt bilde av hvordan ditt bygg forbruker strøm slik at det blir enklere å spare?
  • Vet du at Eneas har en egen kundeservice som ivaretar alle henvendelser fra dine leietakere knyttet til strøm slik at du fokusere på egen kjernevirksomhet?

Mer for pengene

Eneas fellesmåling gir deg mer for pengene! Vår nettjeneste er skreddersydd for å forenkle energidrift av bygg med mange leietakere og inkluderer en rekke tjenester du ikke får fra ditt lokale e-verk. Uten merkostnad!

Kontroll og kvalitet

Ved etablering av fellesmåling overtar Eneas driften av bygget fra E-verket og utfører korrekt, automatisk måling og avregning av leietagere. Vi tar oss også av fordeling og fakturering av fellesstrøm dersom du ønsker det.

Eneas Energy har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og alle våre tjenester leveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Oversikt over strømforbruk og rapportering

Fellesmåling gjør det veldig enkelt å få oversikt over strømforbruket på alle målere i bygget. Strømforbruket kan grupperes i kategorier som «Forvalter», «Ledige lokaler» og «Leietakere». Alle målerverdier er tilgjengelig i en ePortal der du kan ta ut de rapporter du trenger raskt og enkelt.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Eneas Energy sørger allerede for en enklere og mer effektiv hverdag for ca. 50 eiendoms-forvaltere. Vi hjelper gjerne deg også! Ta kontakt med oss på salg@eneas.no, tlf. 32 24 26 80 eller direkte på mobil: 41 28 02 89.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas tilbyr energiadministrasjon til eiendomsforvaltere

Publisert: 05.05.2015 av Anniken Fosse  

Enkelt og lønnsomt å overlate energiadministrasjon til Eneas

Ved å sette ut energiadministrasjon til en profesjonell aktør kan eiendomsforvaltere spare tid og penger. Eneas har gjennom mange år hjulpet forvaltere med administrasjon og håndtering av energiforbruk. Vi ivaretar hele prosessen fra etablering av målerstruktur til innsamling av verdier, avregning og fakturering av energiforbruk. Vi kan også fordele og fakturere kostnader knyttet til fjernvarme, fjernkjøling etc.

Forvalter kan velge å outsource hele eller deler av prosessen.

Alle typer næringseiendom

Eneas leverer løsninger for alle typer eiendommer og legger vekt på å tilby løsninger som svarer til hver enkeltes behov. Kjøpesentre og kontorbygg med mange leietakere er vår største kundegruppe. Eneas har kunder over hele landet og det er i dag mange store forvaltere som benytter energiadministrasjon fra Eneas.

Hvorfor Eneas?

Du kan trygt overlate oppgaver knyttet til energihåndtering til Eneas. Vi vil sørge for at energiforbruket blir korrekt målt, avregnet og fordelt på leietakere i bygget. Dette er vår kjernekompetanse og vi har systemene som skal til for å drifte dette profesjonelt og effektivt. Eneas kundeservice bistår leietakere med svar på spørsmål knyttet til forbruk, faktura etc. slik at du som forvalter kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

Energieffektiv eiendomsdrift og rapportering av forbruk

Alle timesverdier fra Eneas målere kan overføres automatisk til ditt Energi Oppfølging System (EOS). EOS er det viktigste verktøyet for å utnytte energikildene på mest mulig effektiv måte.

Du vil også få tilgang til Eneas sin ePortal der kan du se strømforbruket i kWh pr. måler; eller gruppert som forvalter, ledige arealer og leietakere. Verdiene som vises i ePortalen = fakturagrunnlag. I ePortalen kan du enkelt identifisere effekttopper i perioden. Her kan du enkelt ta ut tabeller og grafer for rapportering.

Ønsker du hjelp

Ta kontakt på salg@eneas.no eller tlf. 32 24 26 80 eller direkte på mobil: 41 28 02 89.

Eneas vil finne en løsning som dekker ditt behov.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail