Til deg som forvalter kjøpesenter eller næringsbygg med mange leietakere

Publisert: 28.07.2015 av Anniken Fosse  
  • Vet du at du kan overlate all energiadministrasjon til Eneas uten at det koster deg en krone?
  • Vet du at Eneas oppgraderer målerstruktur, installerer automatiske avleste målere og bidrar til økt verdi på eiendommen uten kostnad for deg?
  • Vet du at Eneas’ målesystem gir deg et eksakt bilde av hvordan ditt bygg forbruker strøm slik at det blir enklere å spare?
  • Vet du at Eneas har en egen kundeservice som ivaretar alle henvendelser fra dine leietakere knyttet til strøm slik at du fokusere på egen kjernevirksomhet?

Mer for pengene

Eneas fellesmåling gir deg mer for pengene! Vår nettjeneste er skreddersydd for å forenkle energidrift av bygg med mange leietakere og inkluderer en rekke tjenester du ikke får fra ditt lokale e-verk. Uten merkostnad!

Kontroll og kvalitet

Ved etablering av fellesmåling overtar Eneas driften av bygget fra E-verket og utfører korrekt, automatisk måling og avregning av leietagere. Vi tar oss også av fordeling og fakturering av fellesstrøm dersom du ønsker det.

Eneas Energy har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og alle våre tjenester leveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Oversikt over strømforbruk og rapportering

Fellesmåling gjør det veldig enkelt å få oversikt over strømforbruket på alle målere i bygget. Strømforbruket kan grupperes i kategorier som «Forvalter», «Ledige lokaler» og «Leietakere». Alle målerverdier er tilgjengelig i en ePortal der du kan ta ut de rapporter du trenger raskt og enkelt.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Eneas Energy sørger allerede for en enklere og mer effektiv hverdag for ca. 50 eiendoms-forvaltere. Vi hjelper gjerne deg også! Ta kontakt med oss på salg@eneas.no, tlf. 32 24 26 80 eller direkte på mobil: 41 28 02 89.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Store prisutslag i lavt priset marked

Publisert: 16.07.2015 av Reidar Nervik  

I perioden 16. juni til 26. juni 2015 var differansen mellom laveste og høyeste omsetning på kontrakten for leveranser for året 2016 nesten 2 EURO/MWh, eller cirka 1,8 øre/kWh. Prisene steg. Dette er en stor prisvariasjon over kort tid.

Dersom man sitter i en beslutningsposisjon om å gjøre en prissikring, kan man føle at man får markedet mot seg.

Hvorfor er det store utslag?

Men hva skyldes egentlig denne prisoppgangen? Faktorene som kan drive prisen oppover i dagens marked er som alltid først og fremst knyttet til langtidsvarslene, og en tørr værmelding var den utløsende faktoren. Samtidig har nye utspill fra produsentene gitt signaler om at de finner de langsiktige prisene som lite interessante for investering i ny produksjonskapasitet. Statkraft har forkastet planene om en vindmøllepark på Fosen, mens de svenske kjernekraftprodusentene varsler nå at de vil legge ned produksjonen ved noen av sine verk.

Den langsiktige og interessante betraktningen man kan gjøre på bakgrunn av disse utspillene er om det vil defineres et prisgulv der vi nå ser prisnivået på de langsiktige kontraktene.

Hvis vi igjen retter blikket tilbake til bevegelsene i markedet, vil størrelsen på prisutslaget også bli påvirket av hvordan aktørene agerer. I et stigende marked vil stadig flere kjøpere melde seg på med bakgrunn i de rammene de har definert for sin handel. Dette gjør at prisbevegelsene vil bli forsterket, og det samme fenomenet vil man se når prisene faller.

Hva nå?

Etter pristoppen den 26. juni 2015 har prisene falt igjen, men ligger fortsatt et stykke over bunnen vi så den 16. juni 2015.

I samråd med leverandørens forvaltere må Eneas ta stilling til hvordan man skal agere under slike prisbevegelser. I og med at det er vanskelig å være sikker på hvilke nivåer man ser fremover, er den viktigste fordelen med å forvalte et stort volum at man kan spre kjøpene over flere handler.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail