Store prisutslag i lavt priset marked

Publisert: 16.07.2015 av Reidar Nervik  

I perioden 16. juni til 26. juni 2015 var differansen mellom laveste og høyeste omsetning på kontrakten for leveranser for året 2016 nesten 2 EURO/MWh, eller cirka 1,8 øre/kWh. Prisene steg. Dette er en stor prisvariasjon over kort tid.

Dersom man sitter i en beslutningsposisjon om å gjøre en prissikring, kan man føle at man får markedet mot seg.

Hvorfor er det store utslag?

Men hva skyldes egentlig denne prisoppgangen? Faktorene som kan drive prisen oppover i dagens marked er som alltid først og fremst knyttet til langtidsvarslene, og en tørr værmelding var den utløsende faktoren. Samtidig har nye utspill fra produsentene gitt signaler om at de finner de langsiktige prisene som lite interessante for investering i ny produksjonskapasitet. Statkraft har forkastet planene om en vindmøllepark på Fosen, mens de svenske kjernekraftprodusentene varsler nå at de vil legge ned produksjonen ved noen av sine verk.

Den langsiktige og interessante betraktningen man kan gjøre på bakgrunn av disse utspillene er om det vil defineres et prisgulv der vi nå ser prisnivået på de langsiktige kontraktene.

Hvis vi igjen retter blikket tilbake til bevegelsene i markedet, vil størrelsen på prisutslaget også bli påvirket av hvordan aktørene agerer. I et stigende marked vil stadig flere kjøpere melde seg på med bakgrunn i de rammene de har definert for sin handel. Dette gjør at prisbevegelsene vil bli forsterket, og det samme fenomenet vil man se når prisene faller.

Hva nå?

Etter pristoppen den 26. juni 2015 har prisene falt igjen, men ligger fortsatt et stykke over bunnen vi så den 16. juni 2015.

I samråd med leverandørens forvaltere må Eneas ta stilling til hvordan man skal agere under slike prisbevegelser. I og med at det er vanskelig å være sikker på hvilke nivåer man ser fremover, er den viktigste fordelen med å forvalte et stort volum at man kan spre kjøpene over flere handler.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail