Eneas Energirevisjon opplever at stadig flere kunder vil ha faste kontroller

Publisert: 09.09.2015 av Yvonne Lundqvist  

Energirevisjon har med årene blitt mer og mer interessant både for strømkrevende bedrifter som for mindre forbrukere. Eneas energirevisjon opplever i mye større grad nå enn tidligere at kundene kommer tilbake og vil benytte seg av vår kompetanse og erfarenhet. Vi har hatt mange interessante oppdrag opp gjennom årene hos bedrifter som har fått hjelp. Kunder har opplevd at vår kontroll har gitt betydelig lavere strømkostnader, samt en trygghet i å vite at man betaler rett pris.

Strøm kan være en stor kostnad for en bedrift og det er derfor viktig å vite at man ikke kaster penger ut av vinduet, men betaler rett pris til sin strømleverandør. For en del avgifter er det kundens eget ansvar å kontrollere at man betaler riktig, og man kan derfor ikke klandre strømleverandørene for eventuelle feil som oppstår.

Avhengig av ulike faktorer både hos leverandør og forbrukere er vår erfaring er at feil kan oppstå plutselig uten at kundene er oppmerksomme på det.

Det blir mer og mer vanlig at kundene kontakter oss for ny energirevisjon ca. hvert tredje år. På den måten slipper de å benytte egen tid og ressurser på oppgaver som vi kan utføre på en bedre måte. Bedriften kan dermed fokusere på det de gjør best.

Vår kundekrets øker for hvert år og det gjør også vår kompetanse. Vi kan klart og tydelig se at tjenesten energirevisjon blir mer og mer attraktiv for bedrifter i Sverige og Norge.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas energirevisjon er lønnsomt

Publisert: 25.04.2015 av Øivind Holm  

Eneas Energirevisjon er lønnsomt

Eneas har i 20 år levert tjenesten Energirevisjon i det norske og svenske bedriftsmarkedet. I løpet av disse årene har vi bistått ca. 7.500 bedrifter med å få tilbakebetalt over 400 millioner kroner for feilfakturerte strømkostnader. Vi leverer tjenesten Energirevisjon til bedrifter i alle størrelser, alt fra de minste bedriftene, opp til de største og mest anerkjente bedriftene i markedet.

Eneas finner feil ved 1 av 5 Energirevisjoner

Eneas kontrollerer bedriftens strømfakturaer for ulike feilkilder. 20 års erfaring har gitt oss svært god kompetanse innen området, og vi finner potensiale for feilfakturering i 20% av revisjonene vi utfører. Foreldelsesloven i Norge og Sverige tillater oss å rette eventuelle feilfaktureringer flere år tilbake i tid.

Vi erfarer at mange bedrifter har blitt feilfakturert for sitt strømforbruk tilbake i tid, selv om de er riktig fakturert i dag. Det er derfor fordelaktig for bedrifter å la Eneas utføre Energirevisjon, selv om bedriftene mener de betaler riktig for sitt strømforbruk nå.

Ingen feil – ingen kostnad

Det finnes ingen økonomisk risiko for bedrifter å gjennomføre en Energirevisjon. Finner vi ingen feil, vil gjennomgangen være gratis for bedriften. Eneas har siden 1995 utført ca. 30.000 Energirevisjoner, der vi kostnadsfritt har avsluttet oppdraget med å sende en ikke-feil rapport til kundene.

Finner Eneas potensiale for feilfakturering, setter vi i gang en refusjonsprosess der vi krever det feilfakturerte tilbakebetalt til våre kunder. Mange av kundene våre oppnår i tillegg en fremtidig gevinst ved at feilkilde blir rettet for fremtidig strømforbruk. Eneas sitt honorar for oppdraget reguleres ut fra en forhåndsavtalt andel av faktisk tilbakebetaling og besparelse bedriften oppnår ved gjennomført Energirevisjon. Vår honorarmodell medfører derfor ingen økonomisk risiko for bedriften.

Ønsker du en Energirevisjon uten økonomisk risiko for din bedrift?
Vennligst ta kontakt med Øivind Holm, e-post: oivind.holm@eneas.no

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail