Momsrevisjon

Publisert: 29.10.2015 av Kjell Anders Pedersen  

Fradragsfører bedriften din rettmessig moms?

Eneas Revisjon har gjennom 10 år bistått bedrifter med fradragsføring av moms. Våre tjenester inkluderer både innenlands-  og utenlandsmoms. Erfaringen vår gjennom disse årene viser at mange norske bedrifter har store utestående momsbeløp, som enkelt kan hentes tilbake ved hjelp av Eneas sine momstjenester. Kundemassen for momsrevisjon strekker seg fra mellomstore til store norske bedrifter. Vi har i all hovedsak store og velkjente norske bedrifter i våre kundelister.

Moms på tjenestereiser

Eneas Revisjon har fokus innen områder der vi erfarer at bedrifter utfører mangelfull fradragsføring av moms. Noen slike eksempler innenlands er:

  • Moms på tjenestereiser
  • Moms på elektronisk kommunikasjon
  • Andre tilstøtende og relevante områder.

Vi erfarer til stadighet store norske bedrifter som ikke fradragsfører moms for sine tjenestereiser eller hjemmekontor kostnader. Eneas Revisjon har både kompetanse og riktige systemer til å rette dette for kunden. Foreldelsesfrister i Norge tillater oss å korrigere momsfradrag 3 år tilbake i tid. Det er derfor store penger og hente for større bedrifter som setter fokus på dette.

Kostnader i utlandet

Har bedriften din reiseaktivitet til utlandet? Eller har dere andre utenlandske kostnader i sammenheng med driften deres? Eneas Revisjon kan bistå med å hente tilbake moms også her. EU har et system for momsrefusjon på tvers av landegrenser som Norge er tilknyttet via EØS. Dette medfører at bedriften din kan få refundert moms på utenlandske vare- og tjenestekjøp etter bestemte regler innen hvert enkelt land.

Ingen økonomisk risiko

Eneas Revisjon jobber etter honorarmodellen “no cure – no pay”. Vårt honorar for oppdraget beregnes etter en prosentvis andel av den faktiske momsrefusjonen kunden får utbetalt. Det er med andre ord ingen økonomisk risiko for kunden å tegne avtale med Eneas Revisjon.

Ønsker du en momsrevisjon uten økonomisk risiko for din bedrift ?

Vennligst ta kontakt med Kjell Anders Pedersen, 454 57 222, kjell.anders.pedersen@eneas.no

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas ePortal: Full oversikt over energibruk pr. time i fellesområder og leietakerarealer

Publisert: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

Eneas nettjeneste «fellesmåling» er skreddersydd for kjøpesentre og andre næringsbygg med flere leietakere. Vårt system er lagt opp slik at du som forvalter skal få en god oversikt over energibruken i hele bygget du drifter i en ePortal.

Korrekte målerverdier

Vi bruker automatisk avleste timesmålere som installeres hos alle leietakere og i fellesarealer, og har systemer som løpende leser av og kontrollerer disse verdiene.  I tillegg til å måle og kontrollere spesifikt forbruk pr. leietaker eller fellesområde, kontrollerer vi også at det målte forbruket på netteiers hovedmåler stemmer med summen av alle undermålere.

Tilgang til data

Alle målerverdier som samles inn gjøres tilgjengelig for deg som forvalter via ePortalen. ePortalen er designet for raskt og enkelt gi en oversikt over alle strømmålere og strømforbruk i bygget. Via Eneas nettsider kan du logge deg inn i ePortalen når du har behov for det.

ePortalen Eneas

Oversikt over målere og leietakere/abonnenter

I ePortalen ser du samtlige strømmålere i byggene du forvalter; inkl. målernummer, målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.

Hver leietaker har oversikt over eget forbruk

Hver abonnent kan logge seg inn på sin side for å se eget forbruk og sammenligne dette med tidligere perioder.

Gruppering av forbruk

Forbruket kan med et «klikk» grupperes på «forvalter», «leietaker» og «ledige lokaler» slik at det er raskt og enkelt å følge utviklingen.

Effekttopper

I ePortalen er det enkelt å identifisere effekttopp i perioden. Søylene som viser målerverdier er gjort interaktive slik at du kan klikke deg videre på den søylen du ønsker å studere nærmere til du kommer ned på timenivå. Effekttoppen i perioden er markert med en rød prikk slik at du raskt kan identifisere på hvilket tidspunkt denne inntraff .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail