Eneas ePortal: Full oversikt over energibruk pr. time i fellesområder og leietakerarealer

Publisert: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

Eneas nettjeneste «fellesmåling» er skreddersydd for kjøpesentre og andre næringsbygg med flere leietakere. Vårt system er lagt opp slik at du som forvalter skal få en god oversikt over energibruken i hele bygget du drifter i en ePortal.

Korrekte målerverdier

Vi bruker automatisk avleste timesmålere som installeres hos alle leietakere og i fellesarealer, og har systemer som løpende leser av og kontrollerer disse verdiene.  I tillegg til å måle og kontrollere spesifikt forbruk pr. leietaker eller fellesområde, kontrollerer vi også at det målte forbruket på netteiers hovedmåler stemmer med summen av alle undermålere.

Tilgang til data

Alle målerverdier som samles inn gjøres tilgjengelig for deg som forvalter via ePortalen. ePortalen er designet for raskt og enkelt gi en oversikt over alle strømmålere og strømforbruk i bygget. Via Eneas nettsider kan du logge deg inn i ePortalen når du har behov for det.

ePortalen Eneas

Oversikt over målere og leietakere/abonnenter

I ePortalen ser du samtlige strømmålere i byggene du forvalter; inkl. målernummer, målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.

Hver leietaker har oversikt over eget forbruk

Hver abonnent kan logge seg inn på sin side for å se eget forbruk og sammenligne dette med tidligere perioder.

Gruppering av forbruk

Forbruket kan med et «klikk» grupperes på «forvalter», «leietaker» og «ledige lokaler» slik at det er raskt og enkelt å følge utviklingen.

Effekttopper

I ePortalen er det enkelt å identifisere effekttopp i perioden. Søylene som viser målerverdier er gjort interaktive slik at du kan klikke deg videre på den søylen du ønsker å studere nærmere til du kommer ned på timenivå. Effekttoppen i perioden er markert med en rød prikk slik at du raskt kan identifisere på hvilket tidspunkt denne inntraff .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail